Voorwaarden en privacystatement

Het doel van onze algemene voorwaarden

Het doel van onze algemene voorwaarden is om jou, de gebruiker van Alpha Thuis Restaurant, te informeren over de voorwaarden en richtlijnen die we stellen bij het gebruiken van Alpha Thuis Restaurant. Daarnaast lees je welke gegevens hoe worden verwerkt. We vragen van jou als gebruiker van Alpha Thuis Restaurant om deze algemene- en privacy voorwaarden goed door te lezen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en we een goede samenwerking hebben. Kijk regelmatig op deze pagina om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Je ziet hieronder de versiedatum, deze datum wordt veranderd wanneer er wijzigingen zijn aangebracht aan de algemene- en privacy voorwaarden.

Versie 01-10-2021

Heb je ergens vragen over, laat het ons weten. Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens organisatie

Alpha Nederland
A: Hoofdstraat 51a, 3971 KB Driebergen
E: info@alphanederland.org
T: 0343-745070
KVK: 32085192
Alpha Nederland staat sinds 1 januari 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI.

1. Algemene informatie

1.1 Cookies

Als je ons actieplatform bezoekt, delen wij cookies uit. Dit zijn kleine en tijdelijke tekstbestanden voor jouw computer. Dit zijn functionele en traceringscookies.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst op jouw computer door onze website dan kan je de cookies uitzetten in de browser van jouw computer. Dit kan ervoor zorgen dat het platform op jouw computer niet altijd optimaal werkt.

1.2 Beveiliging

Via SSL (Secure Socket Layers) worden je transactiegegevens versleuteld (veilig) over internet verstuurd. Je herkent de veilige SSL-verbinding aan https:// in de adresbalk van je browser.

1.3 Wijzigingen van de voorwaarden

De inhoud en functies van deze website, waaronder de algemene voorwaarden en privacystatement, kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

 Het is belangrijk om regelmatig deze voorwaarden te checken op mogelijke wijzigingen. Dit kan eenvoudig door de versiedatum te raadplegen.

1.4 Actieplatform

Alpha Thuis Restaurant is eigendom van Alpha Nederland en is ontwikkeld door Comyoo | creatieve studio, eigenaar van handelsmerk Supp.to. Alpha Thuis Restaurant is een actieplatform om individuen en organisaties te helpen om gemakkelijk donaties te werven voor Alpha Nederland Supp en Comyoo is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van het actieplatform Alpha Thuis Restaurant, waaronder de algemene voorwaarden en het privacystatement van Alpha Nederland zoals je deze nu leest.

1.5 Aansprakelijkheid

Alpha Nederland zet zich in om het actieplatform Alpha Thuis Restaurant goed te laten werken. Ze zijn niet aansprakelijk voor geleden schade door mogelijke uitval van de website door welke reden dan ook. Ook is Alpha Nederland niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de content van Alpha Thuis Restaurant.

1.6 Geschillen en klachten

Geschillen of klachten kunnen per brief of per e-mail worden doorgegeven onder vermelding van klacht in de titel. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en jou op de hoogte houden van de vervolgstappen.

1.7 Vragen? Vragen!

We zijn graag open, transparant. Stel gerust jouw vragen zodat we duidelijkheid kunnen bieden waar dit misschien nog niet is. Ook voor suggesties staan wij open. Kijk eerst of de antwoorden van je vragen bij de FAQ staat, zo niet dan kan je gerust contact met ons opnemen.

2. Algemene voorwaarden

2.1 Omgangsvormen en gewenste content

 

Wij houden ervan om netjes en respectvol met elkaar om te gaan. Als iedereen dat doet wordt de wereld elke dag een stukje mooier. Onder ‘met elkaar omgaan’ valt onder andere e-mailcontact, het plaatsen van afbeeldingen, het plaatsen van tekst, plaatsen van links naar websites of elke andere vorm van omgang en communicatie. Het gaat bij ongewenste content om teksten en afbeelding met onder andere:

 • illegale activiteiten of doeleinden; en/of;
 • discriminerende inhoud wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; en /of;
 • oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; en/of;
 • content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maakt van anderen; en/of;
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal, pornografische website, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten; en/of;
 • content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen; en/of;
 • waarbij kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden verwijderd, onleesbaar gemaakt, verborgen of gewijzigd; en/of;
 • content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden.

 

Mochten we vanuit Alpha Nederland zien dat er ongewenste content wordt geplaatst zoals hierboven omschreven is, zullen er maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen zijn:

 • verwijderen van content; en/of;
 • verwijderen van de donatie-actie; en/of;
 • verwijderen van het profiel.

 

Alpha Nederland behoudt het recht om maatregelen te nemen bij ongewenste content die niet valt onder de bovenstaande genoemde punten. Alpha Nederland bepaalt te allen tijden of content wel of niet gewenst is op ons platform Alpha Thuis Restaurant.

 

Zie je zelf ongewenste content? Dan horen we dit graag. Wij zullen dit bekijken, beoordelen en de nodige maatregelen nemen. Wij reageren uiterlijk binnen 10 werkdagen op jouw ingediende rapportage.

2.2 Gebruik Alpha Thuis Restaurant

Als actiestarter, deelnemer of donateur gebruik je Alpha Thuis Restaurant op eigen risico. Alpha Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebeurtenissen voor, tijdens en na alle soorten evenementen die gekoppeld zijn aan een donatie-actie op Alpha Thuis Restaurant. Dit platform ondersteunt bij het opzetten van een donatie-actie, met of zonder deelnemers. Deelname aan een eventueel bijbehorend evenement is op eigen risico.

 

Alpha Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beloftes of tegemoetkomingen die door een actiestarter, deelnemer of donateur gedaan worden op een actiepagina van Alpha Thuis Restaurant.

2.3 Geldstroom

Online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie B.V, hierna Mollie. Mollie beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De donatie gaat van de rekening van de donateur rechtstreeks naar het Mollie-account van Alpha Nederland.

3. Privacy

3.1 Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die je vermeldt op Alpha Thuis Restaurant zijn van jou. We vragen je dan ook om de juiste gegevens en ook jouw gegevens te vermelden en niet die van een ander. Met persoonlijke gegevens bedoelen wij:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Jouw profielfoto
 • Geboortedatum
 • Shirtmaat
 • Geslacht

 

Het is afhankelijk van de situatie welke persoonlijke gegevens er van je worden gevraagd. Wij doen ons best om zo min mogelijk gegevens uit te vragen indien mogelijk.

 

Foto’s

Jouw profielfoto en andere foto’s om bijvoorbeeld je actiepagina of organisatiepagina mee te vullen, worden door jou geüpload. Deze zich publiek online zichtbaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kopiëren en gebruiken van deze foto’s door anderen internetgebruikers om voor andere doeleinden te gebruiken. Dit risico is altijd aanwezig bij het plaatsen van afbeeldingen op internet.

3.2 Wachtwoord gecodeerd

Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Alle wachtwoorden worden versleuteld zodat deze ook niet door hackers achterhaald kunnen worden. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor je eigen wachtwoord en om dit geheim te houden. Deel onder geen enkele situatie geen account en dus inloggegevens met elkaar.

3.3 Wat gebeurt er met gegevens?

Alpha Nederland gebruikt de persoonlijke gegevens, de organisatiegegevens en overige gegevens op Alpha Thuis Restaurant..:

 • om een account op Alpha Thuis Restaurant te houden voor je
 • om jouw actiepagina vorm te geven en in te vullen op Alpha Thuis Restaurant;
 • om indien van toepassing je organisatiepagina vorm te geven en in te vullen;
 • om je persoonlijk te informeren over de mogelijkheden om je eigen campagnewebsite verder vorm te geven en er meer uit te halen;
 • om je via nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuwsitems, ontwikkelingen, nieuwe functies en inspiratieverhalen rondom Alpha Nederland en fondsenwerving (je kan je te allen tijde afmelden)
 • om je via automatische mails op de hoogte te houden van gelukte acties in ons systeem, zoals publicatie van actie(s), deelname aan acties of gelukte donatie(s);
 • om jouw donatie-actie eventueel te promoten via onze social media;
 • om jouw donatie-actie eventueel te promoten via nieuwsbrieven van Alpha Nederland;
 • om je te bereiken als er iets misgaat met jouw gegevens of met de website;
 • om de geworven donaties over te maken die zijn gedoneerd aan jouw donatie-actie en je daarover per mail te informeren;
 • om de organisatie of het doel waarvoor de actie gestart is, op de hoogte te brengen van jouw actie, deelname of donatie;
 • voor overige activiteiten die in relatie staan tot Alpha Nederland.

 

3.4 Anoniem doneren

Als donateur kan je gegevens achterlaten bij het doneren aan een donatie-actie. Je gegevens zijn zichtbaar voor Alpha Nederland, de particuliere actiestarter en (indien van toepassing) de deelnemer waarop je doneert.

 

Bij het doen van de donatie wordt er gevraagd of jouw naam en bericht publiekelijk zichtbaar mag zijn. Indien de donateur hier ‘nee’ kiest, is de naam en het bericht niet publiek te zien op de actiepagina. Alpha Nederland, de actiestarter en eventuele deelnemer waarop je doneert kunnen je naam en bericht wel zien.

 

Wij vragen minimale gegevens van donateurs om ze te kunnen informeren over de gelukte donatie aan een donatie-actie. Indien nodig of gewenst kan Alpha Nederland of de particuliere actiestarter contact opnemen met de donateur. Wij zijn op geen enkel vlak aansprakelijk voor dat wat de donateurs na afloop van donatie krijgt toegestuurd door de particuliere actiestarter.

 

Bij het plaatsen van een bericht verwachten wij van de donateur en schrijver dat dit bericht opbouwend is. Als de content niet in lijn is met het genoemde richtlijnen onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’ zullen er maatregelen volgen zoals genoemd zijn onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’.

3.5 Gegevens verwijderen

Je kan te allen tijde opvragen welke gegevens wij van jou hebben. Er is de mogelijkheid om je account en alle bijbehorende gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

3.6 Samenwerkingspartners

De volgende organisaties werken wij mee samen in de vorm van systeem of programma gebruik, inladen van gegevens, verwerken van gegevens. Al deze organisaties bezitten hun eigen voorwaarden en privacystatement die van toepassing zijn.

 • Mailchimp en Active Campaign voor het versturen van e-mailberichten
 • Facebook, Twitter en Linkedin voor de social media posts
 • Salesforce voor het verwerken van gegevens en donaties

{{ resultData.stats.projectsAmount }}

Acties

{{ resultData.stats.donatedAmount | format-currency }}

via {{ resultData.stats.successfullDonationsAmount }} Donaties

{{ resultData.stats.participantsAmount }}

Dinerhosts

Start een Alpha Thuisrestaurant!

In vier snelle stappen organiseer jij een sponsordiner.


Hoe werkt het?

Neem contact op


Heb je een vraag over Alpha Thuisrestaurant of het werk van Alpha Nederland?
Kijk dan bij de FAQ & tips. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
We helpen je graag verder!