Alpha Nederland zet zich met hart en ziel in voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Onze droom is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben via Alpha. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en doen ons werk op basis van giften. Alpha Nederland is gevestigd in Driebergen.


Over Alpha

Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland zijn dat er meer dan 375.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren en zelfs in gevangenissen.Kerken inspireren

Alpha Nederland geeft naast Alpha ook de Marriage Course, Premarriage Course en Parenting Course uit. Deze cursussen zijn gericht op duurzame en gezonde relaties binnen het gezin.

Daarnaast zetten we ons in om kerken te inspireren en toe te rusten om een plek te zijn waar levens worden veranderd en waar wijken en steden tot bloei komen. Ook werkt Alpha Nederland samen met partners aan de Worship Central Course en de Prayer Course. Je kunt Alpha in 169 landen vinden en in 112 verschillende talen.Organisatiegegevens

Stichting Alpha Nederland
Hoofdstraat 51A
3971 KB Driebergen

E: info@alphanederland.org
T: 0343 745 070
W: alphanederland.org

IBAN: NL07 RABO 0372 9695 85
KvK: 32085192


Mail Alpha Nederland